Left to Right:
    Ronnie McIvor, Tom Thomson, Angus Shields, Stuart Higgins